タガログ語の最近のブログ記事

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon:Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association . Tel 044-435-7000
Kailan: Agosto 20, 2017 2:00p.m. hanggang 4:00p.m.
Lugar: Kawasaki International Center (2nd floor)

Ang Tamagawa Fireworks Display ay nagsimula noong 1929 kasabay ng pagkatatag ng Munisipalidad ng Kawasaki. Taon taon anim na libong paputok or fireworks ang nilulunsad.
Bagama’t ang Lungsod ng Tokyo at Munisipalidad ng Setagaya ay pareho ng araw ng paglulunsad ng Fireworks Display ito ay nasa kabilang lugar ng ilog.

Kailan:
Agosto 19, 2017 (Sabado)
Oras:
6:30 PM “Performance Time”
7:00-8:00 PM Simula ng “Fireworks Display”
Saan:
Tamagawa Kawasenshiki
Pinakamalapit na istasyon: Futagoshinchi eki (Tokyu Dententoshi Line)
Bayad:
Libre
Punong Abala:
Kawasaki City Tourist Association (Kawasaki Shi Kankou Kyoukai)
Homepage:
http://www.k-kankou.jp/

Sa buwan ng Agosto, may pagkakataon na pansamantalang wala ang nakatalagang kawani sa
tanggapan ng konsultasyon para sa mga dayuhan.
Bago pumunta para sa inyong konsultasyon, maaaring pakitingin ang Homepage ng Kawasaki
International Center.

Ang Flyer ng Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki na nakalahad sa ibat-ibang wika na “Kumusta Kawasaki. Agosto at Setyembre na bersyon” ay lumabas na. Makikita rin ito sa Online ng Internet(PDF). Mga kurso sa Agosto at mga Ebento, Nakalathala rin ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon ng Kawasaki.
[Website] http://www.kian.or.jp/hlkwsk.shtml

Simula sa Hulyo 21~Agosto 31,2017, ang pamasahe ng bata na 12 taong-gulang pababa sa shie-bus, ay magiging ¥50 lang. Kaya’t bago magbayad ay ipaalam o sabihin sa driver na “shougakusei desu!”.


Makakatanggap ng mga bagay na kapaki-pakinabang at mga impormasyon
para sa mga dayuhan sa pamamagitan ng E-mail(Cellphone/Smartphone o Kompyuter)。At may mga paalala din ukol sa Kaganapan o Piyesta turismo,tungkol sa mga sakuna,sa Kalusugan, at sa pamumuhay at Edukasyon dito sa Kanagawa Prepektyur.  
http://www.kifjp.org/infokanagawa


Nais mo bang isali sa paligsahan ang mga kuhang Larawan sa lungsod?
【Tema】"I love♥ Kawasaki" Sa parteng ito(lugar,tao,bagay) ang nagustuhan ko sa Kawasaki.
【Kwalipikado sa pagsali】Kahit anong lahi at anong edad,basta`t may kinalaman sa Kawasaki at sa ibang bansa
【Paraan ng pagsali】 Personal na dalhin sa(2L size) O KAYA`Y ipadala sa Email sa (photocontest@kian.or.jp)
【Huling araw ng lahok】mangyaring makarating ang lahok hanggang sa ika-13 n g Oktubre(Biyernes)
【Pagsusuri】mula sa Tagasuri,3 ang pipiliin.Ang mapipiling larawan ay madidisplay sa Nob.11(Sabado) sa Winter Gathering at iaanunsyo ang mananalo at ipagkakaloob ang parangal para dito.
.

2017 Internasyunal Fiesta sa Kawasaki
Isang araw na maaring maranasan ang Pandaigdig na Kultura。Isama ang pamilya at mga kaibigan!Halina`t tayo ng magsaya。
【Petsa】 Sa Hulyo 2,2017(linggo) 10:00 ~ 16:30
【Lugar】 Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki(Int`l. Center)
【Nilalaman】 ◆May mga paninda ng iba`t ibang luto sa mundo,at iba-ibang mga produkto ng ibang bansa(mga handmade arts at mga accessories)◆may flea market ◆may stamp-rally din 
◆Pagganap ng sayaw at mga katutubong instrumento sa pamamagitan ng mga banyagang panauhin ◆Pagpapaplano ng embahada ng bawat bansa ◆may Japanese drum performance◆Pagdanas ng pagsusuot ng Yukata、Flower arrangement at pagdanas ng paggawa ng japanese tea(S
adou)at ibapa.
*Libreng Konsultasyon sa Gyousei Shoshi (sa wikang hapon lamang ang konsultasyon,subalit kung nangangailangan ng tagasalin,maaaring humiling.May bayad)
・Petsa:Hulyo 2(linggo)11:00~16:00(para sa araw lang ng Kawasaki International festival)
・Lugar:Kawasaki International center

Halina’t matuto sa pagluluto ng lutong Russia sa mga mag-ina/mag-ama
[Kailan] Hulyo 29, 2017 (Sabado) 10:00〜13:30
[Saan] Kawasaki International Center 2F, Cooking room
[Guro] Natalya Itabashi (taga Russia)
[sakop na edad] 5 taon〜grade 4 na bata at ina/ama (2 tao, sa 1 pares)
※may mag-aalaga ng bata. (Libre. may reserbasyon. 1〜3 taong gulang)
[Kapasidad] mag-ina/mag-ama.10 pares (20katao) (pag lumagpas sa bilang, ibabase ang pagpili sa unang 10 aplikante
[Halaga] isang pareha, (mag-ina/ama); ¥1,540 (mismong araw ang bayad)
※isangguni kapag 1 mahigit ang kasamang bata
[huling araw ng lahok] Hulyo 10 (Lunes) dapat na makarating
[Paano mag-apply] magpadala ng balikang postcard.
  1. pangalan ng kurso “Pagluluto ng mag-ina/ama”
  2. Pangalan (nakafurigana na pangalan ng bata at magulang, edad ng bata)
  3. address
  4. Telepono
  5. paano nalaman ang kursong ito (hal. Sa HP ? flyers?etc.)
    (※Kung nais mag-paalaga, mangyaring ipaalam “hoiku kibou” pangalan ng papaalagaan, nakafurigana at taon ng bata

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon:Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association. Tel 044-435-7000
Petsa: ika-18 ng Hunyo 2017 2:00p.m. hanggang 4:00p.m.
Lugar: Kawasaki International Center