Ang One-Stop Center para sa mga dayuhang mamamayan ay bukas kahit may ginagawang renovation sa kasalukuyan.

Tulad ng aming naunang ipinaalam, nagsimula na ang pagrerenovate sa pasibilidad ng center. Ang One-Stop Center ay patuloy ang serbisyo para sa mga konsultasyon gaya ng dati (Sa pamamagitan ng personal na pagtungo, telepono, Zoom, email, at fax), ngunit maaaring marinig ang ingay mula sa mga konstruksyon na ginagawa. Sana po ay maunawaan ninyo ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang aming website o magtanong sa telepono.

https://www.kian.or.jp/lph/kic/soudan.shtml
https://www.kian.or.jp/

counter