พอเข้าเดือนพฤษภาคมจะเห็นท้องฟ้าก็สดใสที่เรียกว่า 「ฟ้าใสในฤดูฝน」 ซะทสีกิที่มีความหมายว่าเดือนห้า
ยังเป็นชื่อของดอกไม้ที่เบ่งบานในช่วงนี้ด้วย
ในช่วงเริ่มปีงบประมาณใหม่มีโอกาสที่จะใช้บริการศูนย์ราชการทั้งเขตและอำเภอก็มากขึ้นส่วนผู้ที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่คล่องอาจมีความลำบากในการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่เข้าใจแต่ที่ทางเขตก็มีแท็ปเล็ตที่สามารถติดต่อกับทางศูนย์นานาชาติได้โดยตรงขอให้ท่านใช้ให้เป็นประโยชน์ทางศูนย์จะให้ความช่วยเหลือโดยการสื่อสารผ่านทางหน้าจอแท็ปเล็ต

5(がつ)は 日本(にっぽん)(むかし)からの ()(かた)で 「さつき」と ()います。 5(がつ)には 「さつき」という (はな)が たくさん ()きます。

市役所(しやくしょ)や 区役所(くやくしょ)には テレビ電話(でんわ)が あります。 この テレビ電話(でんわ)は 川崎市国際交流(かわさきしこくさいこうりゅう)センターの相談(そうだん)(いん)と (はなし)をすることが できます。 日本語(にほんご)が わからないときに 使(つか)ってください。

Bầu trời trong xanh tháng 5 được gọi là "Satsuki Hare". "Satsuki" có nghĩa là tháng 5 trong tiếng Nhật, đồng thời cũng là tên của một loài hoa nở rộ vào thời kỳ này.

Thời điểm bắt đầu của một năm tài khóa mới, có lẽ các bạn có nhiều dịp phải đi đến Cơ quan hành chính như Văn phòng Thành phố hay Văn phòng Quận. Các bạn chưa rành tiếng Nhật có thể gặp khó khăn khi giao tiếp với nhân viên, vì vậy hãy sử dụng máy tính bảng (Tablet) có sẵn tại các Cơ quan hành chính liên lạc trực tiếp cho Trung tâm để nhờ hỗ trợ. Chúng tôi sẽ giúp các bạn nói chuyện thông qua chức năng video phone.

Langit cerah di bulan Mei disebut "Satsuki-bare". Satsuki adalah nama Jepang untuk bulan Mei, dan juga merupakan nama bunga yang mekar pada saat ini.

Di awal tahun fiskal baru, banyak kesempatan untuk mengunjungi kantor-kantor pemerintah seperti shiyakusho (kantor pemerintah kota) dan kuyakusho (kantor kecamatan). Jika Anda tidak terbiasa dengan bahasa Jepang, mungkin sulit untuk berkomunikasi. Anda dapat memanfaatkan tablet yang tersedia di kantor pemerintahan untuk berkomunikasi dengan Pusat Internasional Kawasaki, sehingga kami dapat membantu Anda melalui fungsi video call.


El refrescante cielo despejado de mayo se llama "Satsuki Bare". Satsuki es el nombre japonés de mayo, y también es el nombre de la flor que está en plena floración en esta época del año.
Al comienzo del nuevo año académico, hay muchas oportunidades para visitar las oficinas gubernamentales, como las oficinas de la ciudad y los municipios. Si no está familiarizado con la lengua japonesa, puede ser difícil comunicarse, pero use las tabletas instaladas en la oficina del gobierno para comunicarse directamente con el Centro Internacional de Kawasaki. Apoyaremos su comunicación a través de la función de videoteléfono.

Satsuki is the name of a flower being full bloom this time of the year, as well as the traditional Japanese name for the fifth month of the year. So Satsuki-bare refers to a lovely crisp day in May.
In the beginning of the Japanese fiscal year, there are not a few people who need to visit a city office or its branch (ward) offices to go through various administrative procedures.
Should you have difficulties communicating with the staff at the counter, you can use the tablet terminals that are equipped at the ward offices and are connected to Kawasaki International Center.
By using the video telephone function of these devices, we are willing to support your communicative needs.

5月清爽的晴空被称为"皐月晴"。皐月是5月的本名,也是这个时期迎来盛开的花的名字。
新年度开始的这个时期,去市区政府等行政机关的机会也很多。
不习惯日语的人可能会难以沟通,但是政府机关设置了直达中心的平板电脑,敬请使用。
通过平板电脑能帮助大家的交流。

5월의 상쾌한 파란 하늘을 사츠키바레「皐月晴れ」라고 하는데, 사츠키「皐月」는
5월을 뜻하는 말입니다.
철쭉꽃도 사츠키라고 하고요.
새로운 연도가 시작될 때 구청 등 행정 기관에 갈 기회가 많을 거라 생각됩니다.
일본어가 서툴러서 의사 소통이 어려운 분은, 구청에 전용 태블릿이 있으니 이용하십시오.
영상통화로 서포트해 드리겠습니다.

Tem uma frase que representa o mês de Maio "Satsuki Bare" que significa o céu azul do mês de Maio. Satsuki é nome antingo de Maio. Esta frase está representando também o mês de maio tem muitas flores florecendo.

Em Japão, muitas pessoas começam estudar, trabalhar, frequentar em atividades em primavera e tem muitas pessoas precisam ir aos locais de serviço público como a prefeitura para fazer registros, certificados, receber asssistência social e etc. Para quem não tem domínio de idoma japonesa, na prefeitura tem tablet que pode conectar conosco para fazer o suporte de interpretação em multilingue.


Ang"Satsukibare"ay tumutukoy sa magandang panahon ng tag-ulan. Ang "Satsuki"ay pangalan sa Hapon na tumutukoy sa buwan ng Mayo, at may bulaklak rin na ang pangalan ay Satsuki na siyang namumulaklak sa panahon ng tag-ulan.

Sa simula ng bagong piskal na taon, mas madalas ang pagkakataon na pumunta sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng munisipyo at district office. Kung nahihirapan kayo magnihonggo o nahihirapan kayo makipagusap, mayroong mga tablet sa mga opisina ng munisipyo na maaring makonekta dito sa center upang matulungan namin kayo itranslate at makipag-usap sa kawani ng munisipyo gamit ang video call. Tutulungan namin kayong itranslate ang inyong konbersasyon ng kawani ng munisipyo gamit ang video call.

市営住宅(しえいじゅうたく)は (やす)いお(かね)で ()むことが できます。 (くに)と ()が つくりました。

川崎市国際交流(かわさきしこくさいこうりゅう)センターでは 市営住宅(しえいじゅうたく)の 申込(もうしこ)みを 手伝(てつだ)います。

市営住宅(しえいじゅうたく)の (えら)(かた)を (おし)えます。 申込(もうしこみ)(しょ)を 一緒(いっしょ)に ()きます。

いつ:2023(ねん)6(がつ)10日(とおか)()) 10:00から 12:00まで

どこで:国際交流(こくさいこうりゅう)センター 2(かい) 団体(だんたい)活動(かつどう)ルーム

()っていくもの:・2022(ねん)1(がつ)1日(ついたち)から 12(がつ)31(にち)までに (はたら)いて いくらもらったか わかるもの(源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう) または 確定申告(かくていしんこく)(かみ)など)

何人(なににん):20(にん)まで

参加(さんか)できる(ひと)川崎市(かわさきし)()んでいる(ひと)川崎市(かわさきし)で 1(ねん)以上(いじょう) (はたら)いている(ひと)

申込(もうしこ)み:6(がつ/rt>)8日(ようか)())16:30までに 予約(よやく)をして ください。

電話(でんわ) 044-435-7000

②メール soudan39@kian.or.jp

川崎市国際交流(かわさきしこくさいこうりゅう)センターに ()


通訳(つうやく)が あります。 通訳(つうやく)が 必要(ひつよう)(ひと)は (もう)()むときに 通訳(つうやく)が 必要(ひつよう)ですと ()って ください。

質問(しつもん)は:川崎市国際交流(かわさきしこくさいこうりゅう)センター(電話(でんわ) 044-435-7000、メール soudan39@kian.or.jp

Bagi warga yang ingin mengajukan aplikasi untuk perumahan kota tetapi tidak tahu cara penulisannya, kami akan membantu Anda untuk mengisi formulir aplikasi.
●Waktu : 10 Juni 2023 (Sabtu), pukul 10:00 - 12:00
●Tempat: Pusat Internasional Kawasaki lt. 2, Ruang Dankatsu
●Kapasitas: 20 orang (sedang tinggal di Kawasaki atau telah bekerja di Kawasaki selama lebih dari 1 tahun)
●Barang yang perlu dibawa: keterangan penghasilan tahun sebelumnya (Gensenchoushuu atau Kazeishoumeisho)
●Pendaftaran: melalui telepon, e-mail, atau datang langsung, hingga 8 Juni pukul 16:30
Bila Anda memerlukan penerjemah, tolong disampaikan pada saat mendaftar.
●Informasi lebih lanjut:
Telepon: 044-435-7000 E-mail: soudan39@kian.or.jp

올해도 시영주택 신청 세미나를 개최합니다.
학교 및 직장에 다니기 편리한 지역 및 신청 가능한 시영아파트를 추천해드리며,
신청서 작성등을 서포트 해드립니다.

일시: 2023년6월10일(토) 10:00~12:00
장소:가와사키시 국제교류센터 2층 단체활동룸B
지참하실것:2022년 수입액을 알 수 있는것(원천징수표 및 확정신고서, 급여통장등)
정원:20명 (가와사키시 거주중 또는 가와사키시에서 1년 이상 재직중인 분)
신청마감일:6월8일(목)16:30까지 전화, 메일, 내방하시어 예약하시기 바랍니다.
     통역이 필요하신 분은 신청시에 말씀하시기 바랍니다.
신청 및 문의:가와사키시 국제교류센터  
전화:044-435-7000  
E-mail:soudan39@kian.or.jp

El centro llevará a cabo el Seminario de solicitud de las viviendas municipales de la ciudad de Kawasaki. La vivienda es un lugar importante para construir una vida sana. Brindaremos un soporte individual y detallado en la elección de una zona conveniente para la escuela o el trabajo, así como en la elección de la vivienda. También ayudaremos a llenar el formulario de solicitud de alquiler.

Fecha y hora: Sábado 10 de Junio de 2023, de 10:00 a 12:00 horas.
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Salón de Actividades Grupales B
Requisitos de inscripción: Comprobante de ingresos del año 2022 (por ejemplo, formulario de retención de impuestos o declaración de impuestos).
Límite de participantes: 20 personas (residentes de la ciudad de Kawasaki o personas que han trabajado durante más de un año en Kawasaki).
Inscripción: Por favor, reserve por teléfono, correo electrónico o visitando el Centro antes del jueves 8 de Junio a las 16:30 horas. Si necesita un intérprete, por favor avísenos al momento de la reserva.
Para consultas: Centro Internacional de Kawasaki
Teléfono: 044-435-7000
E-mail : soudan39@kian.or.jp
¡Por favor, participe activamente en este seminario!

Năm nay Trung tâm chúng tôi lại tổ chức Buổi hướng dẫn cách ghi Đơn đăng ký nhà ở do Thành phố Kawasaki quản lý.
Nhà ở đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng một cuộc sống ổn định. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách chọn nhà ở gần khu vực thuận tiện để đi học, đi làm, đồng thời sẽ giúp các bạn ghi Đơn đăng ký.

Thời gian: Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023, từ 10:00 - 12:00
Địa điểm: Phòng Hoạt động đoàn thể, tầng 2 Trung tâm Giao lưu quốc tế
Cần mang theo: Giấy tờ chứng minh thu nhập năm 2022 (Gensen Choshu Hyo/Phiếu trưng thu tại nguồn hoặc Kakutei Shinkoku Sho/Tờ khai quyết toán thuế)
Số lượng: 20 người (đang sinh sống hoặc làm việc tại Thành phố Kawasaki trên 1 năm)
Đăng ký: vui lòng đăng ký qua điện thoại, E-mail hoặc trực tiếp tại Trung tâm trước 16:30 ngày 8 tháng 6 (Thứ năm)
    Vui lòng báo trước cho chúng tôi nếu bạn cần người thông dịch.
Liên hệ: Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Điện thoại:044-435-7000  
E-mail:soudan39@kian.or.jp