“Kami kay humihingi ng donasyon gaya ng mga used RANDSEL at school supplies para ipamigay sa mga estudyente ngayong darating na pasukan”

Dito sa Kawasaki International Center ay taun-taong kaming nagdaraos ng seminar tungkol sa pasukan sa elementarya at nagbibigay din kami ng mga second-hand na RANDSEL, school supplies at damit para sa opening ceremony sa mga nais na makatanggap.
Kung mayroon kayong pwede pa magamit na RANDSEL, school supplies at damit na maaring magamit sa opening ceremony o ibang school event na nais ninyong ipamigay o idonate para sa mga bata ngayong pasukan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Tumawag sa Tel. 044-435-7000

counter