(Babies who were 2 years old or less as of September 30, 2017 are eligible)
Learn to say things in Japanese which will be useful to your baby.
Ask us about anything you don't understand.
[When] October 6th, 2017 – December 8th (9 classes) Every Friday, 10:00 – 11:30
[Limit] 10 parent-child pairs
[Fees] Free
[Where] Kawasaki International Center
[For questions or to apply] Parent-Child Japanese Language Salon (Hamada-san)
Email: nihongosaron@gmail.com or
Kawasaki International Association (Public Interest Incorporated Foundation)
Phone: 044-435-7000, Email: kiankawasaki@kian.or.jp

募集和宝宝一起参加的外国人妈妈・爸爸(10组)
2017年9月30日时二岁未满的婴儿
⋅ 让我们一起说对宝宝,孩子有用的日语
⋅ 费用∶ 免费 ¥0
⋅ 周五 上午10点 至 11点30分
2017年10月 6日13日20日27日, 11月 10日17日24日, 12月 1日8日(周五)(全9回)
咨询:亲子日语沙龙 nihongosaron@gmail.com(浜田)
*(公财)川崎市国际交流中心 044-435-7000

Para o Papai e a Mamãe estrangeiros:
“Venham Aprender o Japonês junto com o seu bebê”.
Gratuito!
somente para quem tem crianças com até 2 anos de idade (até a data de 30 de setembro de 2017)
Venha aprender o Japonês, prático e útil no dia a dia da criança!
Tire suas dúvidas! Venha fazer novas amizades!
Data: todas às sextas feiras das 10:00 às 11:30 (total de 9 aulas)
no período de 6 de outubro a 8 de dezembro
Vagas: 10 pares - mãe ou pai e filho(a).
Local: Centro Internacional de Kawasaki

Inscrições: “Oyako Nihongo Salon”(com Hamada)pelo e-mail: nihongosaron@gmail.com
ou na Associação Internacional de Kawasaki
Tel.: 044-435-7000 E-mail: kiankawasaki@kian.or.jp

*아이와 함께 참가할 수 있는 외국인 엄마 ⋅ 아빠 모집*
2017년9월30일 시점에서 2살까지의 아이가 있는 분

아기와 어린이에게 도움이 되는 것을 일본어로 이야기해 봅시다. 모르는 것은 물어보세요.
[일시] 10월6일 – 12월8일 매주 금요일(9회)10:00 – 11:30
[정원] 부모와 아이가 함께 10팀
[장소] 가와사키시 국제교류센터
[비용] 무료
[신청] 부모와 아이가 함께하는 일본어 살롱(교실)
(하마다(浜田))Mail: nihongosaron@gmail.com
또는
(공재)가와사키시 국제교류협회
전화: 044-435-7000, Mail: kiankawasaki@kian.or.jp

Inaanyayahan ang mga Dayuhang ina/ama at sanggol na anak
♦ Sa mga may anak na 2 taon pababa at mga magdadalawang-taon hanggang sa Setyembre 30,2017
Tara na!Ating pag-usapan ang mga bagay na makakatulong sa inyong anak/sanggol sa wikang Hapon.Kapag may hindi alam,wag mag-atubiling magtanong
[Kailan] Oktubre 6(Biyernes) – Disyembre 8 (Biyernes) 9 na beses...(10:00 – 11:30)
[Ilang katao] Mag-ina o Mag-ama , Kabuuan ng 10 pares
[Saan] Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki
[Halaga] Libre
[Palista] Oyako Nihonggo Salon.Kontakin si Ms.Hamada
e-mail:nihongosaron@gmail.com

外国人のママ・パパ あかちゃんや どもと いっしょに てください‼
2017930で 2までのどもがいる

あかちゃんとどもに つことを 日本語しましょう。
わからないことは いてください。

【いつ】 106日〜128日 金曜日 910:00〜11:30
何人】 ども+ママ・パパ 10
【どこで】 川崎市国際交流センター
【いくら】 0(ぜろ)
申込親子日本語サロン(浜田・はまだ)Mail: nihongosaron@gmail.com

9월 행정서사 외국인 비자 무료 상담회을 안내해드립니다

◆언제: 9월17일 일요일 오후2시부터 4시입니다.
◆어디에서: 가와사키시 국제교류센터 2 층
※매월 3째주 일요일에 있습니다.

외국인비자,재류자격에 관한 상담을 행정서사가 합니다.무료입니다.

상담내용: 비자를 취득하고 싶다,재류기간을 갱신하고 싶다,변경하고 싶다.귀화하고 싶다.
국제결혼과 이혼,자녀의 국적 문제,회사을 일본에 설립하고싶다,외국인을 고용하고싶다.

상담은 일본어로 합니다. 통역이 필요한 분은 일본어를 할 수있는 분과 같이 방문해 주세요.
통역을 찾으실 때는 예약해주십시요.
가와사키시 국제 교류 협회(044-435-7000)로 연락 주시기 바랍니다.(유료)

그럼,행복한 주말 되세요 ~~~~~

行政书士进行有关在留期间(签证)更新, 在留资格变更, 入籍, 永住, 定住,
在留资格认定证明书, 国际结婚 ⋅ 离婚, 在留资格特别许可, 成立公司, 设立日本支(分)社,
雇用外国人等相关的免费咨询。请大家自由地来进行咨询。
另外,我们的咨询基本使用日语进行,如果日语不方便的人需要同行翻译。
(需要翻译要提前预约。收费)
时间: 9月17日(周日) 下午2点 – 4点
地点: 川崎市国际交流中心 电话:044-435-7000

◆いつ?: 917日曜日 午後2から4です。
◆どこ?: 川崎市国際交流センターの2
毎月3番目日曜日に あります。

外国人のビザや 在留資格 の問題などの相談を 行政書士に できます。無料です。

相談内容 ビザをりたい、在留期間更新したい・変更したい、帰化したい、国際結婚離婚どもの国籍会社を 日本で 設立したい、外国人を いたい など

相談は 日本語でします。 通訳が 必要な は、 日本語が できると 一緒に てください。

通訳を してほしいは 予約してください。 川崎市国際交流協会に 電話してください。(044-435-7000) ※通訳は  おが かかります。

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon:Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association.

Tel:
044-435-7000
Kailan:
Setyembre 17,2017 2:00 p.m. hanggang 4:00 p.m.
Lugar:
Kawasaki International Center (2nd floor)