【ช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคและเทศกาลเฉลิมฉลองวันเด็กผู้ชาย】

ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมมีวันหยุดต่อเนื่องกันติดกันหลายวันเรียกว่าช่วง「โกลเด้นวีค」
ในวันนี้อยากพูดถึงวันที่5พฤษภาคมซึ่งเป็นวันหยุดคือ 「วันเด็กผู้ชาย」หรือทังโกะโนะเซกกุ
「ทังโกะโนะเซกกุ」 หรือในปัจจุบันเรียกว่า「วันเด็ก」 ตั้งแต่ในสมัยก่อนถือเป็น「การเฉลิมฉลองเพื่อให้เด็กผู้ชายเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพดี」เซกกุ (วันที่เปลี่ยนฤดูกาล)เป็นวันที่คู่กับวันเด็กผู้หญิง หรือฮินะมัตสึริในวันที่ 3มีนาคม
「ทังโกะโนะเซกกุ」นั้นตั้งแต่ในสมัยนาระ(ในช่วงศตวรรษที่8)ในวังจะมีธรรมเนียมการปฏิบัติเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและมีการใส่ใบโชบุลงในอ่างอาบน้ำที่เชื่อกันว่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรง และยังนำไปแช่ในเหล้าแล้วดื่มด้วยโดยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและโชคร้ายต่างๆ
เมื่อเข้าสู่ในยุคซามูไร ได้นำค่านิยมการนับถือซามุไร(โชบุ) ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงกับกับชื่อเรียกของต้นโชบุ มาเฉลิมฉลอง
ธรรมเนียมนี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเมืองเพื่อเฉลิมฉลองเมื่อบุตรชายถือกำเนิดและเพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรง มาตั้งแต่ช่วงกลางสมัยเอโดะ
และยังสืบต่อมาจนถึงในปัจจุบัน จึงหลงเหลือธรรมเนียมการประดับหมวกซามุไรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ซามุไรมาจนถึงปัจจุบัน