Tikman ang pananghalian(Kyuushoku) sa elementarya ng lungsod ng Kawasaki!"

Alam mo ba kung anong kinakain sa pananghalian ng mga bata sa elementarya?Mapapakinggan ang paliwanag ng nutrisyonista sa gawi sa pagkain at kalusugan. Pagkatapos ay matitikman ang pagkain.
【Petsa】Disyembre 6, 2017 (Miyerkules) 11:00-13:00.Magtipon sa harap ng paaralan, 10:45
【Lugar】Paaralang Elementarya ng Iida(Kawasaki-shi Nakahara ku,Iidanakano machi 29-1)
【Halaga】1pagkain 240yen(parehas ang bayad ng bata at matanda)
【Kuwalipikasyon】may kaugnayan sa pagiging banyagang magulang at anak
【Kapasidad】Kabuuang 20 katao (bata at matanda)※May tagasalin ng wika
(kailangan ang reserbasyon)