Ang Pagpapahalaga sa lipunan ng Kizuki-an(Tea-Ceremony House)ay magtataguyod ng pagtitipon sa linggo,Setyembre 17.

Bakit di subukang dumalo at danasin ang [SADOU] o [Tea-ceremony]? Ito ay pag-inom ng macha at pagtikim ng Japanese-sweets, ang tunay at Tradisyunal na “Silid-Tsaa”
“Wakei Tea Party”(wa) para sa kapayapaan(kei) sa respeto, at Pagpapalabas ng Tradisyunal na sayaw ng Hapon para sa pagtataguyod n g ika-20 Anibersaryo ng lipunan sa pagmamahal sa Kitzuki-an.

  • KAILAN: Setyembre 17(linggo) 10:00 – 3:00
  • SAAN: International Center Tea-room(Kizuki-an)
  • Tradisyunal na sayaw ng Hapon :Wakayagi, Kichi Hitoshi
  • Halaga: ¥1,000 bawat isa

Organisasyon ng Executive Committee ng Tea-ceremony house."Lipunan ng Pagmamahal sa KIzuki-an(Telepono bilang: 044-866-7729)
Sa suporta ng Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki.