Si Tokiko Kato ay magbibigay ng pangunitang usapan at maikling konsiyerto para isaalang-alang sa buhay ni Tetsu Nakamura.

Ang Pandaigdigang pagkamamamayan panayam 2022 ay ngayong Mayo 26, 2022 (Huwebes) ng alas 4 ng hapon, sa pangunahing bulwagan ng Saiwai cultural center, Kawasaki City, ay inibintahan ang singer at siyang nagsulat din ng librong「Madidinig ang boses ni Testu」na si Tokiko Kato, Para pag-usapan ang pinagdaanan sa buhay ni Tetsu Nakamura na namatay noong 2019 sa Afghanistan, at pag-uusapan din ang tungkol sa pagsisikap niya na harapin ang pandaigdigang problema ng kapaligiran, maghahatid ng mga sikat na mga kanta para sa pangunitang panayam.

Sa mga interesadong manood sa kaganapan. Tumawag, pumunta o magpareserba sa website ng aming tanggapan.

Address : 2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara District, Kawasaki City
Tel. No. : 044-435-7000

Website : https://www.kian.or.jp/

Impormasyon ng kaganapan: https://www.kian.or.jp/evenko22/event/gc-2022.shtml
Mapa para paano makapunta: https://www.kian.or.jp/accessmap.shtml

counter