【कोरोना भाइरसको सातौ लहर】

जुलाईको लामो बिदा सकिएपछि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सही जानकारी बारे थाहा पाइराख्न धेरैनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले विदेशीहरुले जानकारी हासिल गर्नको लागि बनाएको वेबसाइट छ। हेर्नुहोला।

COVID-19 को बारेमा सजिलो जापानिज सहित २१ वटा भाषाहरुमा व्याख्या गरिएको छ।
https://www.covid19-info.jp

कोरोना भाइरसको खोप सम्बन्धि जानकारी
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

बिसन्चो भएको बेलामा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने तरिका
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

सबैले आ-आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला।