Buổi Tọa đàm về chủ đề Công dân toàn cầu: Tưởng niệm Bác sĩ Nakamura Tetsu & Buổi hòa nhạc nhỏ của Nghệ sĩ Kato Tokiko

Buổi Tọa đàm về chủ đề Công dân Toàn cầu 2022, được tổ chức tại Hội trường lớn của Trung tâm Văn hóa Saiwai Thành phố Kawasaki từ 16:00 ngày 26/5/2022 (Thứ 5) với sự có mặt của Kato Tokiko, ca sĩ kiêm tác giả của “Tôi có thể nghe thấy giọng nói của ông Tetsu” để kể về chặng đường giao lưu với Bác sĩ Nakamura Tetsu, người đã thiệt mạng tại Afganistan năm 2019, nỗ lực của bản thân trong việc giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu, đồng thời trình diễn các ca khúc nổi tiếng.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc trực tiếp đến chỗ chúng tôi, hoặc đăng ký tham gia từ Trang chủ của Hiệp hội.

(Tài đoàn Công ích) Hiệp hội Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki:
Kanagawa-ken, Kawasaki-shi, Nakahara-ku Kizukigion-cho 2-2  Điện thoại: 044-435-7000
Trang chủ của Hiệp hội:
https://www.kian.or.jp/
Thông tin sự kiện:
https://www.kian.or.jp/evenko22/event/gc-2022.shtml
Thông tin hướng dẫn đường đi:
https://www.kian.or.jp/accessmap.shtml
counter