Thắc mắc liên quan đến bồi thường khi ngừng kinh doanh do COVID-19 (cung cấp thông tin)

(Tư vấn liên quan đến sa thải, ngừng kinh doanh,v.vv)

Địa điểm :
Sở Lao động Kanagawa, Bộ phận Môi trường, bình đẳng tuyển dụng, Ban Hướng dẫn, Góc tư vấn lao động tổng hợp
(Tầng 13 Tòa nhà Văn phòng hành chính tổng hợp Yokohama Số 2, 5-57 Kitanakadori, Naka-ku, Yokohama-shi)
Điện thoại :
045-211-7358
Thời gian :
Từ 8:30–17:15 (Từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày lễ)

Trang web Sở Lao động Kanagawa, Quầy tư vấn lao động đặc biệt
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/_20200213_00001.html (Liên kết bên ngoài)

counter