【Tungkol sa pasyalan at ika-4 na bakuma laban sa covid-19 ng lungsod ng Kawasaki】

Kamakailan lang ay bumababa ang kaso ng covid-19 ngunit may mga tao na nagbabahala pa rin pumunta sa malayong lugar.

Sa mga taong nagbabahala bumiyahe ng malayo nirerekomenda namin ang mga pasyalan sa loob ng lungsod ng Kawasaki. Kahit na matagal na nakatira sa lungsod ay may bagong matuklasan na pasyalan. Maaring tingnan ang website ng lungsod ng Kawasaki.

Pasyalan sa lungsod ng Kawasaki
https://www.city.kawasaki.jp/miryoku/

https://www.city.kawasaki.jp/en/page/0000038666.html

Pagpapakilala ng promenading lungsod:
https://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/31-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html

Nagsimula ng pinadala ang ika-4 na coupon para sa bakuna laban sa covid-19. Sa ngayon ang target ay mga senior citizen at mga taong may pinagbabatayan na sakit. Maaring icheck ang website.
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000140188.html?furigana=on

Kung may mga katanungan kayo sa pamahalaan tungkol sa bakuna tingan ang website makikita ang numero ng telepono, e-mail at FAQ.
https://www.city.kawasaki.jp/en/category/136-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html

Habang patuloy pa na mainit na mga araw, mangyari mag-ingat sa heat stroke.

counter