【ประชาสัมพันธ์งานบรรยายวิธีการเขียนใบสมัครโครงการพักอาศัยในเคหะเทศบาล】

สำหรับท่านที่มีปัญหาวิธีการเขียนสมัครเพื่อขอพักอาศัยในเคหะเทศบาล ทางศูนย์มีบริการให้คำแนะนำวิธีการกรอกใบสมัคร
งานนี้นี้จัดขึ้นสำหรับพลเมืองชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทำงานในเมืองคาวาซากิระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
งานนี้สามารถจองใช้บริการล่ามได้ ทางศูนย์มีบริการล่าม ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี เกาหลีเหนือ โปรตุเกส สเปน ตากาล็อก
ไทย เนปาล เวียดนาม อินโดนีเซีย) สำหรับภาษายูเครนใช้เครื่องแปลภาษาเป็นตัวช่วย

♢ กำหนดการ : วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน เวลา 10:00 - 12:00 น.
♢ สถานที่ : ห้องจัดกิจกรรมกลุ่ม ชั้น 2 ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
♢ จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน       
♢ ระยะเวลาการสมัคร : สมัครได้จนถึงวันพุธที่ 8 มิถุนายน เวลา 16:30 น. ผ่านทางโทรศัพท์หรือเข้ามาที่ศูนย์
♢ หมายเลขโทรศัพท์ : 044-455-8811
♢ E-mail : soudan39@kian.or.jp
♢ สิ่งที่ต้องเตรียมมา : ใบรับรองรายได้ของปีที่แล้ว (ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบรับรองภาษีที่ต้องชำระ)

counter