Giới thiệu các sự kiện gây quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine

Chúng tôi nghĩ rằng nhiều người đang vô cùng đau buồn về thảm họa vừa qua ở Ukraine. Chúng tôi xin phép giới thiệu đến các bạn các sự kiện tổ chức tại Thành phố Kawasaki trong bối cảnh các hoạt động viện trợ nhân đạo cho Ukraine đang lan rộng trên khắp thế giới cũng như tại Nhật Bản.

Lễ hội nghệ thuật Kawasasi・Shinyuri, Buổi hòa nhạc từ thiện "Arte Ricca Shinyuri"

Thời gian: Ngày 5 tháng 5 (Thứ Năm) Mở cửa 13:00, Khai diễn 14:00
Địa điểm: Hội trường lớn Shimin-kan, Văn phòng hành chính Quận Asao・Thành phố Kawasaki
Phí vào cửa: Miễn phí (Tuy nhiên có hoạt động quyên góp tiền nhân đạo cho người dân Ukraine bên trong Hội trường)
Đối tượng tham gia: Ưu tiên các bạn đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Thành phố Kawasaki

Với mục đích viện trợ nhân đạo, các buổi công diễn khác ngoài "Buổi hòa nhạc từ thiện Arte Ricca Shinyuri" đều có khách mời người Ukraine đến tham dự.
Toàn bộ các buổi công diễn tổ chức từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 đều có khách mời người Ukraine (trừ trường hợp hết vé)

Hình thức đăng ký vé xin vui lòng xác nhận trên trang chủ của Arte Ricca Shinjuri
https://www.artericca-shinyuri.com/news/event/1803/Liên kết ngoài


Sự kiện Buổi trò chuyện & Triển lãm hàng thủ công truyền thống của Ukraine
Với mục đích cầu nguyện hòa bình cho Ukraine, chúng tôi sẽ mời Nghệ sĩ Tetyana Solotska, xuất thân từ Kiev, hiện đang sinh sống tại Thành phố Kawasaki, giới thiệu hàng thủ công truyền thống "Trứng Phục sinh Pysanky"của Ukraine cũng như triển lãm những bức ảnh về sự tàn phá của cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Đồng thời, chúng tôi cũng tổ chức buổi trò chuyện với gia đình Nghệ sĩ Tetyana Solotska về chủ đề lịch sử và văn hóa Ukraine.

Thời gian: ※ Ngày 7 tháng 5 (Thứ bảy)
■Triển lãm hàng thủ công truyền thống・Triển lãm ảnh 13:00~17:00 
■Buổi trò chuyện ① 14:00-14:30 ② 16:00-16:30

    ※ Ngày 8 tháng 5 (Chủ nhật)
■Triển lãm hàng thủ công truyền thống・Triển lãm ảnh 10:00~17:00 
■Buổi trò chuyện ①11:00-11:30 ②14:00-14:30 ③16:00-16:30
   
Địa điểm: Sảnh Giao lưu tầng 2, Hiệp hội Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki

     Vào cửa miễn phí. Tuy nhiên bạn cần phải đặt chỗ trước nếu muốn tham gia Buổi trò chuyện, vui lòng xác nhận trên trang chủ của Hiệp hội.
     Trang chủ của Hiệp hội Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki https://www.kian.or.jp/

Chúng tôi thực lòng cầu nguyện cho ngày hòa bình sẽ sớm trở lại với Ukraine.