Tiêm chủng mũi thứ 3 và xét nghiệm PCR

Cuối cùng thì không khí mùa xuân cũng đã về, tuy nhiên mọi người vẫn lo lắng khi sự lây nhiễm virus Corona chủng mới vẫn chưa giảm xuống.
Việc tiêm chủng mũi thứ 3 cũng đang được triển khai, vì vậy khi Phiếu tiêm chủng được gửi đến nhà thì các bạn hãy nhanh chóng tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe nhé.
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/22-5-15-5-2-0-0-0-0-0.html Liên kết ngoài

Ngoài ra, Tỉnh Kanagawa cũng đang thực hiện xét nghiệm PCR miễn phí đến cuối tháng 3. Bạn nào có nhu cầu thì vui lòng xác nhận thông tin các điểm xét nghiệm theo đường link dưới đây.
https://3ce11065.viewer.kintoneapp.com/public/e7332448a3594bdd3487cfb6616126aa24ab906ed6f58158f8e30b38d0a436f1#/ Liên kết ngoài
Các bạn giữ gìn sức khỏe nhé.