Sakura sa Kawasaki

Sa wakas ay tagsibol na at malapit na ang pamumukadkad ng sakura o Cherry blossoms.
Maraming mga sikat na lugar ng Cherry Blossoms dito sa syudad ng Kawasaki,ngunit
bakit hindi subukang maglakad sa bandang Nikaryo Waterway at sa Shibukawa river para tamasahin ang mga pamumukadkad ng Cherry Blossoms?
https://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000003/3519/2.pdf
(Ang linked ay nasa Japanese lamang)
Sa taong ito medyo mahirap pa ang sitwasyon (Hana yori Dango)ika nga. Kaya mahinahon nating tingnan ang mga Cherry Blossoms.