【Pangatlong(ika-3) Pagpapabakuna /Booster sa COVID-19 at PCR test】

Ramdam na natin ang klima ng tagsibol,ngunit nakakapag-alala pa rin ang mabagal na pagbawas ng bilang ng impeksyon ng COVID-19.
Nag-umpisa na ang ika-3 paggpapabakuna ng Covid o BOOSTER at bawat isa ay makakatanggap ng Notification ng Pagbabakuna sa booster mula sa nasasakupang munisipyo.Kapag nakatanggap nito,maging positibo sa pagtanggap para sa ating sariling kapakanan.
Para sa karagdagang impormasyon,mangyaring tingnan ang website sa baba.
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/22-5-15-5-2-0-0-0-0-0.html
Mayroon ding serbisyo sa Prepektura ng Kanagawa para sa libreng PCR test hanggang katapusan ng Marso.Narito ang mga listahan ng libreng pa- PCR test.
https://3ce11065.viewer.kintoneapp.com/public/e7332448a3594bdd3487cfb6616126aa24ab906ed6f58158f8e30b38d0a436f1#/