Tiêm chủng Vacxin Corona mũi thứ 3

Tình hình dịch Corona đang lây lan mạnh mẽ do chủng Omicron nhưng đợt tiêm chủng mũi thứ 3 đã bắt đầu được triển khai trên toàn quốc.
Phiếu tiêm chủng đang được phát theo thứ tự tại Thành phố Kawasaki, có lẽ cũng đã đến tay một số bạn rồi nhỉ.
Tiêm chủng mũi thứ 3, còn được gọi là mũi tiêm chủng tăng cường, được cho là sẽ nâng cao hiệu quả phòng ngừa chủng Omicron. Bạn nào đã nhận được Phiếu tiêm chủng thì nhanh chóng đặt hẹn tiêm chủng qua Internet hoặc qua điện thoại nhé.

* Thông tin về việc đặt hẹn tiêm chủng:
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129683.html Liên kết ngoài

* Tổng đài đặt hẹn tiêm chủng Vacxin Corona:
Tel: 0120-654-478 (từ 8:30 đến 18:00, làm việc cả Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ)

* Website đặt hẹn tiêm chủng:
https://v-yoyaku.jp/141305-kawasaki Liên kết ngoài (tiếp nhận 24/24)