【การให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวเข้าเรียนระดับประถมของเด็กต่างชาติเป็นรายบุคคล】

ด้วยการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานแนะนำการเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาที่วางแผนไว้
เป็นแบบให้คำแนะนำรายบุคคล
ซึ่งตอนนี้ยังมีเวลาเตรียมตัวอีกประมาณ 2 เดือน
ทางศูนย์ฯ หวังว่าจะสามารถช่วยไขข้อสงสัยและความวิตกกังวล
ของคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวเข้าเรียน
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เริ่มต้นชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาที่สนุกสนาน
สามารถโทรจองวันและเวลาที่สะดวกสำหรับคุณที่จะเดินทางมาที่ศูนย์ฯ
เพื่อขอรับคำแนะนำได้