Setsubun (Tiết phân) và Lập xuân

Nhật Bản từ ngày xưa đã chia 1 năm thành 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông, hơn nữa mỗi mùa họ còn chia nhỏ tiếp thành 6 ngày tiết khí, gọi là 24 Tiết khí trong năm. Hiện nay tên gọi của các tiết khí biểu thị cho thời tiết vẫn còn được sử dụng, chẳng nhạn như Lập Xuân, Xuân Phân, Hạ Chí, Lập Thu, Đại Hàn...

“Tiết phân”, thời điểm giao mùa của 24 Tiết khí ngày nay được gọi là “Setsubun (TIẾT PHÂN)”, mang ý nghĩa biểu thị cho ngày trước khi bước vào tiết “Lập Xuân”. “Lập Xuân” được coi là ngày bắt đầu mùa xuân theo lịch, cũng là tiết khí đầu tiên trong “24 Tiết khí”. Tiết “Lập Xuân” năm nay rơi vào ngày 4 tháng 2, còn “Setsubun” là ngày 3 tháng 2.

Trong gia đình người Nhật có phong tục rải hạt đậu nành bên ngoài ngôi nhà vào chiều hoàng hôn của ngày “Setsubun” để xua đuổi tà ma. Năm nay có lẽ ai cũng muốn hô lớn “Oni wa soto (Ma quỷ hãy ra ngoài)! Fuku wa uchi (Phước lành hãy vào trong nhà)!”, xua đuổi cả tà ma và con virus đi nhỉ.