【Setsubun at Risshun】

Mula pa noon,ang Japan ay may kalendaryo na naghahati sa taon ng 24 solar terms sa apat na panahon ; tagsibol,tag-araw,taglagas at taglamig, at higit pang hinahati ang bawat isa sa 6.Sa ngayon ay ginagamit bilang isang salita upang ilarawan ang panahon tulad ng Tagsibol,Equinox,Summer ,Solstice,Taglagas at Napakalamig.
Ang turning point ng ika-24 na solar term ay tinatawag na" Setsubun",ngunit sa modernong panahon ,ang Setsubun ay nangangahulugan ito ng araw bago ang Risshun.Ang "Risshun"ay ang araw ng pagsisimula ng tagsibol sa kalendaryo,at ito ang unang solar terms sa loob na 24 Solar Terms.Sa taong ito ang Risshun ay sa ika-4 ng Pebrero at ang Setsubun ay sa ika-3 ng Pebrero.

Kaugalian ang magwisik o maghagis ng buto ng soya sa labas ng bahay sa dapit-hapon ng araw ng "setsubun"upang maalis ang mga masamang pangitain(masamang espirito at demonyo).Sa pamamagitan ng paghagis ng buto ng soya,habang isinisigaw ang "Oni wa Soto!Fuku wa uchi"ay kasama rin sanang mawala ang mga VIRUS.