Buổi hướng dẫn nhập học vào trường Tiểu học dành cho trẻ có yếu tố nước ngoài

Chúc mừng năm mới!

Đã đến thời điểm bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới vào mùa xuân rồi nhỉ? Năm nay Trung tâm giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki cũng sẽ tổ chức “Buổi hướng dẫn nhập học vào trường Tiểu học dành cho trẻ có yếu tố nước ngoài” nhằm giúp các bậc phụ huynh trong việc chuẩn bị cho trẻ nhập học Tiểu học.

Cần phải chuẩn bị đồ dùng nào trước Lễ nhập học? Trường Tiểu học ở Nhật Bản là nơi như thế nào?
“Buổi hướng dẫn nhập học vào trường Tiểu học dành cho trẻ có yếu tố nước ngoài” sẽ giải đáp những thắc mắc và lo lắng của các bậc phụ huynh. Hãy tham gia với chúng tôi nhé!
Thời gian và hình thức đăng ký tham gia:

“Buổi hướng dẫn nhập học vào trường Tiểu học dành cho trẻ có yếu tố nước ngoài”

Thời gian:
13:30 – 16:00 ngày 29 tháng 1 năm 2022 (Thứ bảy)
Địa điểm:
Hội trường Trung tâm giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Đối tượng tham gia:
Trẻ có yếu tố nước ngoài và phụ huynh (học sinh Tiểu học vẫn có thể tham gia)
Phí tham dự:
miễn phí
Hình thức đăng ký tham gia:
vui lòng đăng ký qua điện thoại hoặc E-mail
TEL :
044-435-7000 / E-mail: soudan39@kian.or.jp
Địa chỉ:
Kawasaki-shi, Nakahara-ku, Kizuki Gion-cho 2-2

Chúng tôi có để một số dụng cụ học tâp và cặp đi học để tham khảo. Vui lòng đặt trước nếu các bạn có nhu cầu thông dịch và giữ trẻ nhỏ.
Các bạn cũng có thể đăng ký tham gia từ mã QR bên dưới.

img-20220107144721.png