Thông báo về việc tạo trang Facebook đa ngôn ngữ

Đã vào tháng Shiwasu/ SƯ TẨU (tên tháng 12 theo lịch cũ của Nhật), mọi người đều có thể cảm nhận rõ cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết rồi. Các bạn có khỏe không?

Trung tâm tư vấn One-stop dành cho người nước ngoài tại Hiệp hội giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki từ mùa xuân năm nay đã tăng đáng kể thời gian tiếp nhận tư vấn, từ mùa hè chúng tôi cũng đã bắt đầu tư vấn trực tuyến qua Zoom, cuối cùng vào mùa đông này chúng tôi sẽ tạo trang Facebook đa ngôn ngữ.

Nhân viên tư vấn 11 ngôn ngữ của chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin sự kiện tổ chức tại Trung tâm giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki, các thông báo mới trên Blog đa ngôn ngữ, thông tin và tin tức quan trọng chúng tôi muốn chia sẻ với từng cộng đồng người nước ngoài.
Các bạn hãy vào xem trang Facebook của Hiệp hội, nhấn nút “Theo dõi” “Thích” nhé!

https://www.facebook.com/101264445030589/