[Paunawa! Mayroon ng Multilingual Facebook ang KIAN]

Kumusta na kayong lahat? Junigatsu Shiwasu na!(ang katawagan ng Disyembre sa Hapon)at mas lalong lumalamig ang panahon.

Sa One stop Center ng Kawasaki International Center, ay mas pinalawak ang oras ng Tanggapan sa sanggunian mula nitong tagsibol,at sinimulan ang konsultasyon sa pamamagitan ng Zoom-Online mula nang summer at sa wakas,nitong winter/Taglamig ay magkakaroon kami ng multilingual sa Facebook. Ang mga tagapayo sa 11 wika ay mag-a-update ng impormasyon ng kaganapan sa Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki,mga blog na multilingual at iba pang anunsyo,pati na rin ang mahahalagang balita at impormasyon na nais naming maibahagi sa mga komunidad ng bawat isa. Mangyaring tingnan ang aming FB page at paki-Like at Follow ang page.Salamat po.

https://www.facebook.com/223351635775322/