[มีการปรับปรุงอาคารแต่ส่วนงานให้คำปรึกษาชาวต่างชาติเปิดให้บริการตามปกติ]

ตามที่ได้แจ้งให้ทราบไปว่าส่วนงานปรับปรุงอาคารได้เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ส่วนงานให้คำปรึกษาชาวต่างชาติ วันสต๊อปเซ็นเตอร์ยังเปิดให้บริการตามปกติทั้งที่ศูนย์
,Zoom,โทรศัพท์,ทางอีเมล,ทางโฮมเพจแต่อาจมีเสียงรบกวนจากการก่อสร้างบ้างต้องขออภัยมาณ.
ที่นี้ รายละเอียดทางโฮมเพจ
https://www.kian.or.jp/lth/kic/soudan.shtml
https://www.kian.or.jp/
วันสต็อปเซ็นเตอร์:044-455-8811
เบอร์โทรศูนย์:044₋435-7000
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือและความเข้าใจของทุกท่าน

counter