Có thể liên hệ đến Trung tâm tư vấn một cửa dành cho người nước ngoài từ Văn phòng hành chính quận

Hiện nay các Văn phòng hành chính quận của Thành phố Kawasaki đều trang bị máy tính bảng có chức năng gọi video, liên kết thẳng đến Quầy tư vấn một cửa dành cho người nước ngoài tại Trung tâm giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki. Ngoài việc hỗ trợ thông dịch khi các bạn làm thủ tục tại Văn phòng hành chính quận, chúng tôi còn tư vấn những vấn đề liên quan đến cuộc sống bằng 11 ngôn ngữ.
Tư vấn bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc từ Thứ 2 đến Thứ 7, 9:00 – 17:00. Các ngôn ngữ khác vui lòng xem thông tin trên trang Web của Trung tâm. Nếu các bạn đến vào ngày không có nhân viên tư vấn phụ trách ngôn ngữ đó, chúng tôi sẽ sử dụng thiết bị thông dịch để tư vấn cho các bạn. Các bạn hãy yên tâm liên hệ với chúng tôi nhé!

https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml
Số điện thoại tư vấn: 044-455-8811
Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki

counter