【เตรียมพร้อมไว้อุ่นใจกว่า ในการรับมือภัยพิบัติ】

ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าฤดูร้อน เป็นฤดูที่ต้องเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งฝนที่ตกหนักและพายุใต้ฝุ่น
ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ท่านสามารถรับข้อมูลข่าวสารหลากหลายภาษาผ่านทางโฮมเพจของเมืองคาวาซากิซึ่งจะขอแนะนำดังต่อไปนี้
■ 「Portal siteการป้องกันภัยพิบัติเมืองคาวาซากิ」 ชึ่งจะนำเสนอข้อมูลภัยพิบัติและการป้องกันภัยของคาวาซากิและบริเวณใกล้เคียง และจะลิงค์ไปที่เว็ป 「โซะนะเอะรุ คาวาซากิ(เตรียมพร้อมคาวาซากิ)」
https://portal.kikikanri.city.kawasaki.jp/

ในประเทศที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยเช่นญี่ปุ่น มีคำกล่าวตั้งแต่โบราณว่า「เตรียมพร้อมไว้อุ่นใจกว่า」ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมตัวให้พร้อมการเตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติแต่เนิ่นๆจึงมีความสำคัญ
img-20240709112825.png