【ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิธีการกรอกใบสมัครบ้านพักของเทศบาลเมือง】

จะมีการจัดงานสัมมนาวิธีการกรอกใบสมัครบ้านพักของเทศบาลเมือง
วิธีการเลือกที่พักอาศัยที่สะดวกในการเดินทางไปทำงานหรือไปเรียน เราจะให้ความช่วยเหลือในการกรอกใบสมัครแบบตัวต่อตัว

กำหนดการ : วันเสาร์ที่15 มิถุนายน เวลา10:00-12:00 น.
สถานที่: ชั้น1 ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ รีเซฟชั่นรูม
สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัคร: หลักฐานแสดงรายรวมได้ในปี2023(ใบแสดงภาษีหักณ.ที่จ่าย ,แบบแสดงรายการภาษีเงินได้)
จำนวนผู้เข้าร่วม: 20 คนผู้ที่อาศัยหรือทำงานที่เมืองคาวาซากิ 1ปีขึ้นไป
การสมัคร: โดยทางโทรศัพท์, อีเมล หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ ภายในวันพฤหัสบดีที่13 มิถุนายน
*สำหรับผู้ที่ต้องการล่ามกรุณาแจ้งล่วงหน้า
ติดต่อสอบถาม: ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
เบอร์โทร:  044-435-7000
อีเมล: soudan39@kian.or.jp


img-20240528110935.png

counter