Buổi hướng dẫn cách ghi Đơn đăng ký nhà ở do Thành phố Kawasaki quản lý

Chúng tôi sẽ tổ chức Buổi hướng dẫn cách ghi Đơn đăng ký nhà ở do Thành phố Kawasaki quản lý.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách chọn nhà ở gần khu vực thuận tiện để đi học, đi làm, đồng thời sẽ giúp các bạn ghi Đơn đăng ký.

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024, từ 10:00 – 12:00
Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trung tâm Giao lưu quốc tế
Cần mang theo: Giấy tờ chứng minh thu nhập năm 2023 (Gensen Choshu Hyo/Phiếu trưng thu tại nguồn hoặc Kakutei Shinkoku Sho/Tờ khai quyết toán thuế)
Số lượng: 20 người (đang sinh sống hoặc làm việc tại Thành phố Kawasaki trên 1 năm)
Đăng ký: vui lòng đăng ký qua điện thoại, E-mail hoặc trực tiếp tại Trung tâm trước 16:30 ngày 13 tháng 6 (Thứ Năm)
   *Vui lòng báo trước cho chúng tôi nếu bạn cần người thông dịch.

Liên hệ: Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Điện thoại:044-435-7000
E-mail:soudan39@kian.or.jp

img-20240528111521.png

https://www.kian.or.jp/mhaus-vi/

counter