"Seminar para sa pag-apply ng Murang Pampublikong Pabahay"

Magkakaroon ng seminar kung paano mag-apply ng murang pampublikong pabahay. Kami ay magbibigay ng indibidwal na suporta tungkol sa pag-fill up ng application form at pagpili ng lokasyon ng bahay na kombenyente na malapit sa paaralan o trabaho niyo.
Gaganapin: Hunyo 15, 2024 (Sabado) 10:00am~12:00am
Lugar: Reception Room, 1st fl. Ng Sentong Pandaigdig ng Kawasaki
Mga kinakailangan sa pag-apply: Patunay ng kita sa taong 2023 (withholding tax certificate o final income tax return, atbp.)
Limitado sa: 20 katao (Mga nakatira o nagtatrabaho sa lungsod ng Kawasaki na mahigit sa isang taon)
Paraan ng pag-apply: Mangyaring magpa-reserve sa pamamagitan ng telepono, email, o personal na pagpunta hanggang Hunyo 13 (Huwebes).   
*Kung kailangan ng interpreter, mangyaring ipaalam kaagad.
Para sa karagdagang katanungan: Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki Telepono: 044-435-7000 E-mail: soudan39@kian.or.jp
img-20240528100155.jpegのサムネイル画像