【เตือนความจำคอร์สภาษาญี่ปุ่น】

ที่ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ ได้เริ่มคอร์สต่างๆในภาคการศึกษาใหม่แล้ว
และหนึ่งในนั้น คือคอร์สภาษาญี่ปุ่นซึ่งสามารถเข้าเรียนได้แม้จะเริ่มการเรียนการสอนไปแล้วก็ตาม
หากท่านใดสนใจสามารถเข้าเรียนได้แม้จะเริ่มการสอนกรุณาติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล
รายละเอียดตามโฮมเพจ https://www.kian.or.jp/kic/004.shtml
ชื่อเดือนตามแบบญี่ปุ่นสำหรับเดือนพฤษภาคมเรียกว่าซะทสึกิ ซึ่งได้ชื่อมาจากดอกซะทสึกิทสึทสึจิที่บานในช่วงนี้จึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อเดือนตามแบบญี่ปุ่น https://www.hana300.com/satuki.html
ขอให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมดอกซะทสึกิในช่วงเดือนซะทสึกิที่อากาศดีนี้