【ประชาสัมพันธ์งานปฐมนิเทศก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา】

************************************************************

ที่ศูนย์นานาชาติคาวาซากิในช่วงฤดูใบไม้ผลิก่อนที่จะเริ่มเปิดภาคเรียนในปีนี้ก็ดังเช่นทุกปีจะมีการจัดงานปฐมนิเทศก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาสำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียนชาวต่างชาติ

มีอดีตครูใหญ่และผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษามาอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษาของญี่ปุ่นโดยผ่านทางการรับชมวีดีโอหรือการเล่นเกมส์และตอบคำถามของทุกท่านไม่เพียงแต่เด็กที่จะเข้าโรงเรียนประถม แต่ยังรวมถึงเด็กที่กำลังเรียนชั้นประถมด้วยขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

เมื่อไหร่? : วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2024 เวลา13:30–16:00
ที่ไหน? : ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ 2-2กิออนโจ คิซูคิ เขตนากาฮาระ เมืองคาวาซากิ
ใคร? : เด็กหรือผู้ปกครองชาวต่างชาติ
เท่าไหร่?:ไม่เสียค่าเข้าร่วมงาน

สมัครได้ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล หากสมัครแต่เนิ่นๆจะสามารถจัดเตรียมล่ามได้
โทร: 044-435-7000
อีเมล: soudan39@kian.or.jp
https://www.kian.or.jp/evenko23/event/admission-guidance.shtml
ที่ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ เปิดรับบริจาคกระเป๋านักเรียน,อุปกรณ์การเรียนและชุดที่สวมในพิธีต่างๆที่โรงเรียน
และจะนำไปส่งต่อให้ผู้ที่มีความต้องการต่อไป
ผู้ที่สนใจบริจาคกรุณาติดต่อศูนย์
********************************************

counter