【เปิดรับสมัครประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นโดยพลเมืองชาวต่างชาติ ครั้งที่ 29!】

******************************************
ที่ศูนย์นานาชาติคาวาซากิเปิดรับสมัครชาวต่างชาติที่สนใจมาเข้าร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นดังที่จัดขึ้นทุกปี
〈ช่วงเวลารับสมัคร〉 วันศุกร์ที่1 ธันวาคม2023 ถึง วันจันทร์ที่15 มกราคม2024
〈วันและเวลา〉 วันเสาร์ที่10 กุมภาพันธ์ 2024 13:00น.〜15:30น.
(ในกรณีที่สภาพอากาศไม่ดี จะเลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ 2มีนาคมและหากในวันดังกล่าวยังมีสภาพอากาศแปรปรวนจะงดจัดงาน)
〈สถานที่〉 ฮอลล์ ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
(ข้อควรระวัง) ในปีนี้ไม่มีการจัดงานมีทติ้งหลังการประกวด
〈ผู้มีสิทธิ์สมัคร〉 อายุ 16ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ และอาศัยในญี่ปุ่นไม่เกิน5ปี เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
①ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเฉพาะทาง
② ผู้ที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ซิตี้เซ็นเตอร์ของเขตหรืออื่น
③กำลังทำงานอยู่ในบริษัทในเมืองคาวาซากิ หรือกำลังทำวิจัยอยู่
(ข้อควรระวัง)ในการยื่นใบสมัคร①และ②ต้องมีจดหมายแนะนำตัวจากครูใหญ่ ส่วนข้อ③ต้องมีจดหมายจากระดับหัวหน้าฝ่ายที่บริษัท
รูปแบบการกล่าวสุนทรพจน์ ระยะเวลาไม่เกิน 5นาที
ผู้ชนะเลิศและรองจะได้รับรางวัลบัตรกำนัลแทนเงินสดมูลค่ากว่า 30,000เยน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
Tel. 044-435-7000 https://www.kian.or.jp/kic/topics/speech23.shtml
เรารอทุกท่านมาสมัคร
******************************************

counter