【ขอความร่วมมือในการบริจาคกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์การเรียน】

ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนนานาชาติ มีการส่งต่อกระเป๋านักเรียนมือสองและอุปกรณ์การเรียนแก่ผู้ที่ต้องการในงานแนะแนวการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และแก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้ามา
โดยของที่ต้องการจะนำมาบริจาคทั้งกระเป๋านักเรียน, อุปกรณ์การเรียนต่างๆและชุดที่สวมใส่ในงานปฐมนิเทศ,กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนฯลฯต้องอยู่ในสภาพดี หากท่านใดต้องการส่งต่อเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อไปกรุณาติดต่อที่เบอร์ 044-435-7000