Lời ngỏ về việc quyên góp Balo Randoseru và đồ dùng học tập

Tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế, chúng tôi tặng Balo Randoseru và đồ dùng học tập đã qua sử dụng cho các bé tham dự buổi “Hướng dẫn nhập học tiểu học” được tổ chức hàng năm cũng như những cá nhân có nhu cầu.

Nếu bạn có Balo Randoseru, đồ dùng học tập, quần áo mặc trong lễ khai giảng hoặc các sự kiện của trường học ở tình trạng tương đối tốt và muốn tái sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Điện thoại: 044-435-7000.