Trung tâm tư vấn One stop dành cho người nước ngoài vẫn hoạt động bình thường trong thời gian thi công cải tạo

Như đã thông báo trước đó, Trung tâm đã bắt đầu tiến hành thi công cải tạo.
Trung tâm tư vấn One stop dành cho người nước ngoài vẫn hoạt động bình thường (tư vấn trực tiếp tại quầy, qua điện thoại, Zoom, E-mail, Fax), tuy nhiên vẫn có khả năng bị ảnh hưởng tiếng ồn từ công trình.
Mong các bạn thông cảm.
Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trên trang chủ và liên hệ qua điện thoại.

https://www.kian.or.jp/lvi/kic/soudan.shtml
https://www.kian.or.jp/
Trung tâm tư vấn One stop : 044-455-8811
Điện thoại đại diện : 044⁻435-7000

Cám ơn sự thông cảm của các bạn.

counter