【แนะนำงานดอกไม้ไฟ】

ประวัติความเป็นมาของดอกไม้ไฟญี่ปุ่นนั้น ตามตำนานเริ่มมาตั้งแต่ยุคเซ็งโงกุหรือยุคสงครามกลางเมือง เมื่อ 430ปีก่อน มีบันทึกว่าในสมัยเอโดะโชกุนโทกุกาว่า อิเอะยาสุได้ชมดอกไม้ไฟและหลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมจากชาวเมืองเอโดะเรื่อยมาอย่างไม่เสื่อมคลาย
ในปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองก่อตั้งเมืองคาวาซากิได้จัดงานดอกไม้ไฟทามะกาว่าในวันเสาร์ที่21ตุลาคม
เวลา18:00น.ถึง19:00น.เป็นเวลา1ชั่วโมง โดยดอกไม้ไฟจะถูกจุดจากริมฝั่งแม่น้ำทามะจำนวนกว่า6,000นัด ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการชมดอกไม้ไฟพร้อมๆกับฟังเสียงแมลงขับกล่อมในฤดูใบไม้ร่วง
วันเวลา: วันเสาร์ที่21 ตุลาคม เวลา18:00น. ถึง19:00น.
สถานที่จัด:ริมฝั่งแม่น้ำทามะ
รายละเอียดโปรดเข้าชมโฮมเพจของเมืองคาวาซากิ
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000060068.html การเชื่อมโยงภายนอก
https://www.k-kankou.jp/fireworks/ การเชื่อมโยงภายนอก

counter