Tư vấn cho người nước ngoài làm việc bình thường

Vì lý do bảo dưỡng nâng cấp cơ sở vật chất, tòa nhà chính của Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki sẽ đóng cửa từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 (Chủ nhật) đến ngày 3 tháng 1 năm 2024 (Thứ 4). Ngay cả trong thời gian đóng cửa chúng tôi vẫn tiếp nhận tư vấn dành cho người nước ngoài như bình thường, tuy nhiên xin các bạn thông cảm về tiếng ồn phát ra từ công trình.

Tòa nhà phụ (Phòng họp 6 và 7, Phòng giải trí), Phòng trà đạo và khu vực quảng trường vẫn sử dụng bình thường. Tuy nhiên, tất cả các tòa nhà sẽ đóng cửa vào dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới như thường lệ. Thông tin chi tiết vui lòng xác nhận trên Trang chủ của chúng tôi.
https://www.kian.or.jp/

Cảm ơn sự thấu hiểu và thông cảm của các bạn.

counter