“Ang konsultasyong pang-dayuhan ay gagawin tulad ng dati.”

Dahil sa pag-aayos at renovate sa pasilidad, isasara ang paggamit ng pangunahing gusali ng Kawasaki City International Exchange Center mula Oktubre 1, 2023 (Linggo) hanggang Enero 3, 2024 (Miyerkules).

Habang niaayos ang aming pasilidad tumatanggap pa rin kami ng konsultasyon ng mga dayuhan. Subalit, maaring magkaroon ng ingay mula sa konstruksyon o pagrenovate, kaya't hinihingi namin ang inyong paunawa.

Gayunpaman, ang mga Annex building (Meeting room 6 at 7, recreation room), silid para sa tsa, at multi-purpose na palaruan ay maaaring gamitin. Gayundin, tulad ng dati, magsasara ang lahat ng pasilidad tuwing katapusan at simula ng taon."

Mangyaring suriin ang mga detalye sa aming website.
https://www.kian.or.jp/

Salamat sa inyong malawak na pag-unawa

counter