Chuẩn bị cho thiên tai - Bài học rút ra từ Đại thảm họa động đất Kanto

Cách đây đúng 100 năm, vào ngày 1 tháng 9 năm 1923, đã xảy ra một trận động đất lớn gọi là Đại thảm họa động đất Kanto, gây thiệt hại nặng nề cho một khu vực rộng lớn mà trung tâm là Tokyo và Kanagawa. Số người thiệt mạng và mất tích ước tính khoảng 105,000 người, là trận động đất có quy mô thiệt hại lớn nhất tại Nhật Bản kể từ thời đại Minh Trị.
Trải qua thời khắc lịch sử này, hàng năm cứ vào khoảng thời gian này, chính quyền địa phương và truyền thông đều đưa thông tin phòng chống thiên tai, tăng cường ý thức của người dân đối với thiên tai.
Trang chủ của Thành phố Kawasaki có đăng thông tin bằng nhiều thứ tiếng bên cạnh tiếng Nhật dễ hiểu, vui lòng tham khảo theo đường link bên dưới.

Trang thông tin thiên tai Thành phố Kawasaki (đa ngôn ngữ)
https://portal.kikikanri.city.kawasaki.jp/ Liên kết ngoài

counter