Thông báo về Buổi hướng dẫn học lên Cấp 3 dành cho các em học sinh có yếu tố nước ngoài

Trong kỳ nghỉ hè cuối cùng ở bậc Trung học cơ sở (Cấp 2), có lẽ có rất nhiều em học sinh đang chăm chỉ học hành để chuẩn bị cho kỳ thi lên Cấp 3 nhỉ?
Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki năm nay cũng tiếp tục tổ chức "Buổi hướng dẫn học lên Cấp 3". Các em có thể tư vấn về việc học với các trường Cấp 3 công lập của Tỉnh Kanagawa. Chúng tôi có chuẩn bị sẵn thông dịch viên nên các em và phụ huynh hãy yên tâm tham gia nhé. Ngoài ra cũng có khu vực tư vấn miễn phí với Chuyên viên luật hành chính. Tham gia hoàn toàn miễn phí nhưng cần phải đăng ký trước.

Thời gian: 18/09/2023 (Chủ nhật, ngày lễ), 13:00-16:00 (Ban tổ chức sẽ chỉ định thời gian đến)
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Giao lưu Quốc tế TP Kawasaki
Đăng ký: Hạn chót vào ngày 2 tháng 9  https://hsguide.me-net.or.jp/reservations/ Liên kết ngoài
Đối tượng tham gia: Học sinh lớp 9 (Trung học cơ sở năm 3) và phụ huynh
Số lượng: Tối đa 24 hộ gia đình khó tiếp cận thông tin vào trường Cấp 3 (mỗi hộ tối đa 3 người)
Nội dung: Giới thiệu về các trường Cấp 3, tư vấn tổng hợp, v.v..
Thông tin liên hệ: Vui lòng gửi E-mail bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, chữ Romaji đến địa chỉ koko@mcajp.com

counter