"Kahit nasa munisipyo ay maaring magpakonsulta sa One-Stop Center"

Mayroong mga tablet sa mga munisipyo ng Lungsod ng Kawasaki na maaring gamitin sa video call para magpakonsulta sa One-Stop Center ng Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki.
Nagbibigay kami ng tulong sa labing-isang wika, Bukod sa pagsasalin ng mga proseso sa munisipyo kundi pati na rin sa iba pang mga konsultasyon sa pang-araw-araw na buhay at sinusuportahan ang 11 na mga wika.
Ang mga konsultasyon sa Ingles at Tsino ay Lunes hanggang Sabado, mula alas-9:00 ng umaga hanggang alas-5:00 ng hapon. Mangyaring suriin ang website para sa ibang mga wika at oras ng konsultasyon. Bukod dito, kahit sa mga araw na hindi kasama sa itinakdang oras para sa iyong nais na wika, maaari kang makipagkonsulta gamit ang mga kagamitan sa pagsasalin, kaya huwag mag-atubiling gamitin ito. https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml
Numero para sa konsultasyon: 044-455-8811
Ang Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki

counter