"Pagdaraos ng Internasyonal na Pista!"

Gaganapin ang Internasyonal na Pista sa ika-9 ng Hulyo (Linggo) sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki!
Isasagawa rin namin ang pagpapakilala at pagranas ng mga tradisyonal na kultura ng Hapon, mga palabas at eksibisyon na pinangungunahan ng mga dayuhang mamamayan, mga lutuing internasyonal mula sa mga food truck, palaro para sa mga bata, flea market, at magkakaroon rin ng photo exhibit ng yumaong si Tetsu Nakamura, na isang miyembro ng Peshawar-kai.
Bilang isang bagong hakbang, kami ay nagplano rin ng "Oryentasyon tungkol sa kumportable at mapayapang pamumuhay" na pinangungunahan ng mga konsultant mula sa Foreigner Assistance Center ng One-Stop Center. Ipapakilala namin ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon para sa pang-araw-araw na buhay, mga gabay ukol sa hakbang sa panahon ng sakuna, impormasyon tungkol sa buwis at pensyon, at tinatanggap din ang mga katanungan tungkol sa bisa (Hindi kailangan magpa-reserba).
Para sa karagdagang detalye, mangyaring bisitahin ang aming website.

Petsa: Hulyo 9, 2023 (Linggo), 10:00 AM - 4:30 PM
Lugar: Kawasaki City International Exchange Center
Website: https://kian.or.jp/evenko23/event/festival.shtml

counter