"Oryentasyon tungkol sa kumportable at mapayapang pamumuhay"

Sa apat na taon na paghihintay gaganapin sa taon na ito ang Internasyol na Pista, kami ay nagpaplano ng "Oryentasyon tungkol sa kumportable at mapayapang pamumuhay" na programa na pinangungunahan ng mga konsultant mula sa Foreigner Window Consultation One-Stop Center.
Ipapakilala namin ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon para sa pang-araw-araw na buhay, magbibigay ng gabay ukol sa paghahanda sa sakuna, buwis, pensyon, at pwede rin kayong magpakonsulta tungkol sa bisa. Hindi kailangan ang reserbasyon.
Sa festival, may iba't ibang aktibidad tulad ng pagpapakilala at pagranas sa tradisyonal na kultura ng Hapon, mga palabas at eksibisyon mula sa mga dayuhang residente, pandaigdigang pagkain mula sa mga food truck, mga palaro para sa mga bata, at flea market. Magkakaroon din ng photo exhibition ni Gng. Tetsu Nakamura ng Peshawar Association.
Para sa karagdagang detalye, mangyaring bisitahin ang aming website.
Petsa: Hulyo 9, 2023 (Linggo), 10:00 AM - 4:30 PM
Lugar: Kawasaki City International Exchange Center
Website: https://www.kian.or.jp/evenko23/event/festival.shtml
img-20230613101828.png

counter