Dịch vụ hỗ trợ tại Cơ quan hành chính

Bầu trời trong xanh tháng 5 được gọi là “Satsuki Hare”. “Satsuki” có nghĩa là tháng 5 trong tiếng Nhật, đồng thời cũng là tên của một loài hoa nở rộ vào thời kỳ này.

Thời điểm bắt đầu của một năm tài khóa mới, có lẽ các bạn có nhiều dịp phải đi đến Cơ quan hành chính như Văn phòng Thành phố hay Văn phòng Quận. Các bạn chưa rành tiếng Nhật có thể gặp khó khăn khi giao tiếp với nhân viên, vì vậy hãy sử dụng máy tính bảng (Tablet) có sẵn tại các Cơ quan hành chính liên lạc trực tiếp cho Trung tâm để nhờ hỗ trợ. Chúng tôi sẽ giúp các bạn nói chuyện thông qua chức năng video phone.

counter