"Suporta sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng mga tanggapan ng pamahalaan"


Ang"Satsukibare"ay tumutukoy sa magandang panahon ng tag-ulan. Ang "Satsuki"ay pangalan sa Hapon na tumutukoy sa buwan ng Mayo, at may bulaklak rin na ang pangalan ay Satsuki na siyang namumulaklak sa panahon ng tag-ulan.

Sa simula ng bagong piskal na taon, mas madalas ang pagkakataon na pumunta sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng munisipyo at district office. Kung nahihirapan kayo magnihonggo o nahihirapan kayo makipagusap, mayroong mga tablet sa mga opisina ng munisipyo na maaring makonekta dito sa center upang matulungan namin kayo itranslate at makipag-usap sa kawani ng munisipyo gamit ang video call. Tutulungan namin kayong itranslate ang inyong konbersasyon ng kawani ng munisipyo gamit ang video call.

counter