Buổi hướng dẫn cách ghi Đơn đăng ký nhà ở do Thành phố Kawasaki quản lý

Năm nay Trung tâm chúng tôi lại tổ chức Buổi hướng dẫn cách ghi Đơn đăng ký nhà ở do Thành phố Kawasaki quản lý.
Nhà ở đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng một cuộc sống ổn định. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách chọn nhà ở gần khu vực thuận tiện để đi học, đi làm, đồng thời sẽ giúp các bạn ghi Đơn đăng ký.

Thời gian: Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023, từ 10:00 – 12:00
Địa điểm: Phòng Hoạt động đoàn thể, tầng 2 Trung tâm Giao lưu quốc tế
Cần mang theo: Giấy tờ chứng minh thu nhập năm 2022 (Gensen Choshu Hyo/Phiếu trưng thu tại nguồn hoặc Kakutei Shinkoku Sho/Tờ khai quyết toán thuế)
Số lượng: 20 người (đang sinh sống hoặc làm việc tại Thành phố Kawasaki trên 1 năm)
Đăng ký: vui lòng đăng ký qua điện thoại, E-mail hoặc trực tiếp tại Trung tâm trước 16:30 ngày 8 tháng 6 (Thứ năm)
    Vui lòng báo trước cho chúng tôi nếu bạn cần người thông dịch.
Liên hệ: Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Điện thoại:044-435-7000
E-mail:soudan39@kian.or.jp

counter