Mùa xuân về trăm hoa đua nở Giới thiệu các khóa học tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế trong năm mới

Có một từ rất thích hợp cho mùa này là “Haru-ranman” (XUÂN LẠN MẠN) (Xuân về trăm hoa đua nở). “Ran” (LẠN) có nghĩa là “Nở rộ, Rực rỡ, Tươi thắm”, “Man” (MẠN) có nghĩa là “ Tràn ngập, Trải dài”, bạn có thể tưởng tượng ra khung cảnh tuyệt đẹp xanh mướt trước mắt với vô vàn hoa cỏ mùa xuân nở rộ khắp nơi

Như nhiều bạn đã biết, có nhiều khóa học được mở tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế trong năm mới này. Trong đó có “ Lớp tiếng Nhật dành cho người nước ngoài” là khóa học mà các bạn có thể đăng ký học giữa chừng. Ngoài ra, “Khóa học tìm hiểu thế giới bằng tiếng Anh (học kỳ đầu)” dự kiến mở vào tháng 6 sẽ nhận đăng ký đến ngày 15 tháng 5. Các bạn thu xếp tham gia nhé!

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo theo đường link https://www.kian.or.jp/evenko23/

counter