"Buổi hướng dẫn nhập học tiểu học" ngày 28 tháng 1 (Nhắc lại!)

Chúng tôi vẫn còn nhận đăng ký tham gia "Buổi hướng dẫn nhập học tiểu học dành cho trẻ có yếu tố nước ngoài"

Chúng tôi sẽ đồng hành và giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của bạn về việc nhập học tiểu học như "Trường tiểu học là nơi như thế nào?" "Tôi có tham dự buổi hướng dẫn nhưng chẳng hiểu gì vì không biết tiếng Nhật "

Các bạn sẽ được nghe một cựu hiệu trưởng nói chuyện, tham khảo kinh nghiệm từ các phụ huynh đã có con đi học, xem video và sách hướng dẫn (đa ngôn ngữ và có phiên âm) để biết về trường học của Nhật Bản, đồng thời sẽ được giới thiệu về sinh hoạt trong trường và những điều cần chuẩn bị trước khi nhập học.
・Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00, Thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023
・Địa điểm: Hội trường Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki 
・Chi phí tham dự: Miễn phí (Có phiên dịch và giữ trẻ, cần đăng ký trước)
・Liên hệ/Đăng ký: Qua điện thoại (044-455-8811), tại Trung tâm, qua E-mail: soudan39@kian.or.jp

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem trên trang chủ hoặc tờ rơi.
https://www.kian.or.jp/evenko22/event/admission-guidance.shtml